Весела Люпке-Вълкова- музикален педагог.

Учредител и председател на Българска асоциация Орф-Шулверк, която е част от Орф-Шулверк форум-Залцбург. Активно прилага тази креативна педагогическа концепция в България   от 13 години.Участва в множество проекти, в които «Шулверк» участва като иновативна форма на работа в сферата на образованието, а също така и като активна музикотерапевтична форма.Автор на редица публикации в сферата на музикалното образование.