Евгени Господинов – Музикален ръководител, Композитор, Диригент и Преподавател