Евелина Кръстева е доктор по Музикознание и музикално изкуство. Автор на книгата „Камерни хорове в България” и голям брой критични статии в специализирани издания. Певица, солист на Държавна опера Русе, участник в едни от най-изявените вокални ансамбли в България: „Бодра смяна”, Камерна капела „Полифония” и Вокален ансамбъл „Св. Седмочисленици”. Ръководител на Вокално студио в Училище „Рьорих”. Преподавател по английски език в Езиков център „Дива” в продължение на 21 години, учител в училище „Рьорих”. Съставител на учебни програми по английски език за деца и корпоративни клиенти. Сугестопедагог от 2016г. и с вече две завършили групи – една за деца и една за възрастни по метода Сугестопедия; учител по английски език в първата паралелка в Училище „Рьорих”, която работи по метода Сугестопедия. Евелина Кръстева прави своите първи опити за прилагане на методиката в корпоративна среда като експериментнира с начина на употреба на сугестопедичните табла, адаптиране на корпоративното пространство към целите и изразността на сугестопедията и трансформиране на нагласите на участниците в посока на законите на сугестопедията.