Лектори

Стоян Везенков

Стоян Везенков

Дора Балти

Дора Балти

Светла Балтова

Светла Балтова

Нина Стаматова

Нина Стаматова

Евгени Господинов

Евгени Господинов

Силвия Челебиева

Силвия Челебиева

Алесандра Бертучели

Алесандра Бертучели

Дамян Попхристов

Дамян Попхристов

Мариета Петрова

Мариета Петрова

Евдокия Раева

Евдокия Раева

Владислав Дамянов

Владислав Дамянов

Виктор Кирков

Виктор Кирков

Йовка Димитрова

Йовка Димитрова

Силвия Стаменова

Силвия Стаменова

Антон Дойчев

Антон Дойчев

Весела Люпке

Весела Люпке

Евелина Кръстева

Евелина Кръстева

Димитър Караманчев

Димитър Караманчев

Илина Абаджиева

Илина Абаджиева

Диана Иванова

Диана Иванова