Името ми е Мариета Петрова. Психолог и работещ под супервизия психотерапевт.Предстои ми дипломиране в Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия./БИНАП/Основател на неорайхианската школа е проф.Валдо Бернаскони,който доразвива и обогатява възгледите на Вилхелм Райх.Това е психотелесно ориентирана терапия,която приема организма като едно цяло -биологично и психично т.е психиката и тялото са неразривно свързани.Или казано по друг начин -когато психиката страда ,тялото се разболява.
В последните няколко години работих като училищен психолог в средно общо образователно училище в кв.Люлин -гр.София.Там имах възможност да работя с деца от 5 до 19 годишна възраст,както и с техните родители.
Работила съм като доброволец към Фондация “Асоциация Анимус” по техни проекти.
Преди да се занимавам с психология работех в банковата сфера -имам висше икономическо образование.
Привърженик на сугестопедичния метод,както и на различни алтернативни методи на обучение и лечение.