Нина Стаматова завършва 35 ЕСПУ „Калинин” с преподаване на руски език. Магистър Начална педагогика със специализация Изобразително изкуство в Софийски университет ”Климент Охридски”. Певец в Детска хорова школа „Бодра смяна” и Камерна капела „Полифония”. Трупа педагогически опит в детска градина, а от 2007г. работи в ЧСУ ”Рьорих”. С изявен принос в училищната култура по отношение на холистичния подход към детето и свободата на избор като път за развитие на отговорната личност. Човек с полифункционални дарби в областта на изобразителното и приложно изкуство, дизайна и кулинарното изкуство. Естет и творец. Посланик на Food Revolution за България от 2015г. Когато Нина се грижи за теб или споделя едно пространство с теб, вселената добива специална звучност, цвят, форма и вкус.