Становище на Дора Асенова Давидова

Дора Давидова

В настоящото становище се дават примери за резултатите, постигнати от деца на средна възраст между 5 и 8 години с доказани обучителни затруднения, преминали курсове по четене, писане и математика по метода на класическата Сугестопедия. Според посочените наблюдения методът довежда децата до повишаване на мотивацията, радост от ученето, отключване на въображението и творческите резерви, преодоляване на дидактогении, причинени от училищната среда и др.

Преподавам чрез тази методика от три години и не бих могла да се откажа от нея по никакви причини.

Методиката довежда децата до повишаване на мотивацията, радост в учебния процес, отключване на резерви и творчески таланти.

Така например имала съм детенце на 5-годишна възраст, което от липса на всякакъв интерес към балета (извънкласни дейности), с помощта на обучението по четене отключи мотивацията си и в момента е едно щастливо танцуващо дете, участващо в концерти и национални състезания.

Седемгодишно дете, с доказани дидактогении, причинени от училищната среда и стигнало до пълен отказ от обучение, повиши мотивацията си и желанието си за учене до степен, че се завръща в учебния процес с радост и повишени знания.

Дете на 6 години отключва въображението си и започва да съчинява и пише самостоятелно стихотворения и приказки.

Осемгодишно дете, посещаващо училище с ресурсен учител поради доказани обучителни проблеми (СОП), след два месеца обучение достигна ниво, при което необходимостта от ресурсния учител отпадна.

Почти 200 деца са преминали през курсовете, които водя, а именно: четене, четене и писане, математика и роден край. Всяко дете, което се е докоснало до този начин на ограмотяване, е разкрило един или друг свой талант, резерви в областта на запаметяването и възпроизвеждането на информация.

От всички деца, преминали курса по четене, 90% започнаха да четат без да са изучавали буквите поотделно, бавно и с многократни повторения. Всяко от децата достигна до различен етап в четенето – едни започнаха да четат по буквички с бърза мисловна връзка и прочит на цялата думичка. Други – директно целите думи, трети – гладко.

Децата (5, 6, и 7-годишни), преминали програмата по математика, в рамките на 20 астрономически часа усвоиха материал, преподаван в първи и втори клас на сегашната образователна система: от множествата и естествените числа до 100, събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване, до таблицата за умножение и деление, включително геометричните фигури и мерните единици.

Многократно увеличеният материал, представен чрез уедрени методически единици, глобален подход и смислово обобщаване на кодовете, е един от законите в Сугестопедията. Всичко е заложено в методиката – от принципите и средствата, от законите – всичко е изчислено така, че децата да възприемат по естествен начин информацията и то многократно увеличена.

Важно е да се отбележи, че всички деца, посещавали курсовете, са се чувствали радостни, не са усещали умора, а дори напротив – повишавали са се емоционалният и физическият им тонус.

През месеците юни и юли на 2015-та година две деца със специални образователни потребности посещаваха индивидуални уроци по ограмотяване. Методиката при тях по-скоро имаше комуникативно-терапевтичен ефект, но радостта им от посещенията беше видима.

Мария – момиче на 22 години, с диагноза епилепсия и дислексия, започна да чете по-гладко и емоционално. Интересът и желанието ѝ се повишиха значително и както тя сама отбеляза: „чувствам се като Истински човек“.

Валентин – момче на 9-годишна възраст, с липса на говор поради епилепсия, в края на обучението започна да произнася отделни звукове и думички. Откриваше скрити картинки само по текст.

Стимулацията, която сугестопедичната методика дава на личността, е доказвана многократно.

Глобалният подход и спазването на всички принципи и средства, установени от проф. д-р Георги Лозанов, са сигурен начин за достигане до скрити резерви и творчески потенциали.

Untitled

Картинка: Жозефин Уол


За контакт:
Дора Давидова
davidova.dora@gmail.com