Play and Talk with Echo – иновативен поглед към ранното чуждоезиково обучение за деца

Даниела Северинова

Даниела Северинова разказва за своя метод за ранно чуждоезиково обучение за деца съставляващ компилация от няколко научни метода и базиран на някои елементи и принципи от сугестопедията. Детето е поставено в центъра на обучението, което е поднесено простичко и чрез игра, а учителят има свободата да избира подхода си и материалите във всеки един момент. Ключови елементи са героят Ехо, приказната шапка, вълшебната чанта, учебникът на детето като поле за развихряне на фантазията, атмосферата и фоновата музика в стаята, интонацията на учителя и неговата настройка.

В днешния свят на нови деца, които възприемат всичко около себе си на качествено ново ниво, естествено възниква въпросът готови ли са специалистите по ранно чуждоезиково обучение да отговорят не търсенията на новото поколение.

В центъра на иновативната система за ранно чуждоезиково обучение “Play and Talk with Echo“ е поставено детето, с неговия уникален свят на любознателност и емоционалност. Системата следва идеологията “easy and simple”, а именно да води децата през магията на чуждия език по лек и семпъл начин чрез забавление и действие.

Основен метод при взаимодействието с децата е игровият. “Play and Talk with Echo“ е система от творчески, естетически и иновативни идеи в помощ на учителя, за които по-детайлно ще стане дума в изложението. Въпреки своята насоченост и концентрация е детето, “Play and Talk with Echo” е система същевременно осигуряваща на учителя свобода да прилага собствената си професионална педагогическа преценка.

“Play and Talk with Echo”: науката в основата на системата


Базирана на научни теории като обучение чрез общуване (Хаймс, Уидоусън, Крашън), цялостна физическа реакция (Ашър), естествен подход (Теръл), теорията за множествената интелигентност (Гарднър) и др., “Play and Talk with Echo” е система, която дава възможност на децата за усвояване на голям обем от информация по забавен и достъпен начин. Доказаната вродена способност за изучаване на езици (Чомски) прави предучилищната възраст особено благодатна за обогатяване и развиване на езиковия потенциал на децата, а структурата на “Play and Talk with Echo” е изградена така, че всяко дете да има възможност да се развива със собствено уникално темпо.

tablica

Детето, учителят, чуждият език и “Play and Talk with Echo“

Поставянето на основите на овладяване на чужд език от най-ранна възраст е въпрос от изключително важно значение както за познавателното, така и за социалното развитие на детето. Множеството изследвания и експерименти в педагогическата практика доказват, че децата, които владеят втори език много по-рано осъзнават факта, че всеки предмет има свое име или че имената на предметите са условно определени. Това помага за изграждане у децата на ранно отношение към речта като действителност със собствени възможности. Според множество изследвания децата, които са в процес на овладяване на втори език от ранна възраст имат по-големи възможности при неговия анализ. Те изграждат собствени умения за улавяне на връзките и зависимостите между отделните думи в изречението, както и умения за разбиране на неговата структура. Вторият език има значение и за овладяването на логическите понятия, тъй като се осъществява много по-лесен пренос на усвоеното от единия език върху другия. Когато децата изучават два езика едновременно, техните познавателни способности се развиват по-бързо и поради факта, че двата езика разширяват техните социални контакти. Главното предимство на децата, които изучaват два езика едновременно се крие в т.нар. „стил на познанието”, който им дава възможност да развиват своето образно мислене и въображение, да вземат правилно решение за конкретна езикова ситуация. Такива деца се отличават с много по-голяма оригиналност и имат по-гъвкава способност за възприемане като резултат от превключването на езиците и използването по този начин на две различни перспективи и разбирания. Детето, което общува свободно на чужд език може да бъде в центъра на голям обхват от събития, които обогатяват опита му и ускоряват процеса на овладяване на нови знания, когато обаче то е подложено на системно въздействие и му е осигурена регулярна възможност за контакт с чуждия език.

Учителят поставя детето в центъра на възпитателно-образователния процес и му осигурява възможност то да бъде водещата фигура. Програмната система “Play and Talk with Echo“ позволява овладените от детето знания и умения на родния език да станат асоциативна основа за изучаването на английския език. Учителят въвежда детето в тайните на езика с любов, търпение, толерантност, свобода, усет за естетически красивото и с твърдата убеденост, че нещо необикновено се случва във всеки един момент от педагогическата ситуация. Учителят вярва в огромния потенциал и в скритите резерви на човешкия ум и помага на детето да покаже всичко, на което е способно по толерантен начин. Учителят е модел за подражание, а неговите ценности създават ценностна система у децата.

Учителят използва ненасилствени методи на общуване при работата си с децата, дори самият той е участник в ученето. Учителят е “двигател на сугестопедичната машина” (Гатева, 1990, стр. 91). Ролята на учителя е първостепенна – учителят е модел за подражание, режисьор, “консултант” и “един знаещ приятел” на децата. Учителят деликатно, без назидателен привкус, повтаря правилно думата и избягва директното коригиране на допусната грешка. По този начин на преден план се поставя убедеността, че важна е свободата да общуваш на конкретния език, а специфичните граматически категории по естествен начин се усвояват в хода на комуникацията.

Учителят на “Play and Talk with Echo” е творческа личност, която уважава правото на избор на детето. В конкретна ситуация учителят винаги е готов да предостави на детето три възможности, защото:

 • единствена възможност (готово зададен модел) спира детето в собственото му развитие и го лишава от избор;
 • две предоставени възможности – поставят детето в дилема;
 • три възможности – детето вече има свободен избор.

Програмната система “Play and Talk with Echo” е разработена, за да удовлетвори необходимостта на днешното дете от поемане на толкова информация и развиване на толкова умения, колкото то като уникална личност е способно да развие. Всяка стъпка от овладяването на чуждия език чрез системата е придружена от творчески елемент (работа с нетрадиционни материали, рисуване и ролеви игри ), за да даде възможност на детето да изрази себе си и да намери творчески път за освобождаване от езиковата бариера, водено от своята емоционална интелигентност.

Ученето през емоцията или сетивното познание

“Соматичният ум се развива от зачеването до седмата година на детето. Това е умът на тялото и вродената способност за възприемане на света около себе си чрез тялото и сетивата. Това са нещата, които ние знаем с тялото. Първата ни реакция към света е соматичната реакция. Нашето тяло реагира по-спонтанно от съзнанието. Мозъкът не е само в главата, той е навсякъде. Тялото има спонтанни знания и опит. В тази възраст научаваме определени чувства, кога да страдаме и кога да се радваме, събираме емоционален опит. Соматичният ум – това е оцеляването в трудни моменти (това, което ние наричаме интуиция).” (Пракаш Белвал).

Системата “Play and Talk with Echo”е структурирана така, че дейностите да преминават през всички емоции, чрез чуто, видяно и преживяно.

Творчески, естетически и иновативни идеи в помощ на учителя. Полезни техники в хода на реализиране на ситуацията

“Play and Talk with Echo“ има няколко основни „помощници”, които стимулират интереса на Децата и подпомагат цялостния процес на усвояване на езика:

 • Ехо-то е главният герой – вълшебен персонаж, който задоволява детската потребност от среща с новото и непознатото. Ролята на Ехо-то е важна, тъй като посредством него вниманието на детето е свободно от концентриране в един определен образ. Едновременно в центъра на взаимодействието и встрани от него, Ехо-то е коректив за работата и поведението на децата като „изземва” от учителя ролята му на оценител на детските постижения по начин, който запазва авторитета на учителя. Ехо-то е партньор на учителя, който чрез асоциативни връзки с вече изученото на български език, помага на децатa неусетно, с удоволствие и лекота да преминат през многократно увеличения учебен материал. През цялото време учителят общува с него, като прави движение с ръка (събрани палец и пръсти на ръката).
 • Calendar Time – в програмната система “Play and Talk with Echo” присъства рутина, наречена Calendar Time. Calendar Time се провежда в началото на всяка педагогическа ситуация. По време на Calendar Time, учителят запознава децата с това, което предстои да се случи в хода на урока и обсъжда заедно с тях следните въпроси:
 • – кой ден от седмицата е;
  – какъв месец е;
  – коя дата от месеца е;
  – какво е метеорологичното време в текущия ден;
  – Отработват се времевите концепции „вчера, днес, утре”.

  Всички параметри се отбелязват на специално табло. Препоръчителното време за протичане на тази активност е около 5 минути. Calendar Time осигурява прекрасна възможност от една страна детето да натрупа солиден речников запас от думи, които се използват в ежедневната реч, а от друга страна му осигурява безценното езиково въздействие на лексика, която се усвоява както на съзнателно, така и на подсъзнателно ниво. По време на Calendar Time всички децата са заедно, седнали с кръстосани крака на пода (с ръце поставени на коленете).

  • Шапка – шапката променя идентичността на учителя и му помага да се превърне в друг персонаж, в зависимост от целите на урока /разказвач, преводач, герой/. Учителят може да си избере роля, в която да се въплъти /например бухал – символ на мъдростта/. С шапката и влязъл в роля, учителят излиза от назидателната позиция „Аз съм учителят, ти си ученикът и учиш”, а казва: „Ние учим заедно – аз съм един от вас”.
  • Магическа чанта /the Magic Bag/ – тя внася елемента на изненадата. Децата обичат изненадите, те се вълнуват от тях. Децата се научават, че учителят винаги има изненада за тях и с нетърпение я очакват. В магическата чанта учителят слага всичко необходимо за конкретния урок и след като приключи работа, връща обратно в чантата това, което е извадил от нея (напр. истински плодове и зеленчуци, прибори за хранене и др.). Учитeлят на “Play and Talk with Echo” e много добре подготвен с цел всеки път да предизвиква любопитството и откривателския интерес на децата.
  • Книгата за детето е с уникален дизайн – всеки работен лист е бял, с фигури в контур. По този начин детето има свободата да изрази собственото си виждане за света. Този дизайн е създаден с идеята, че картините оживяват пред очите на детето, но през неговата призма на виждане, представи, въображение и така детето е творецът. Чрез дизайна на работните листа ние развиваме творческите заложби у всяко дете, давайки му свободата на избор. На една картинка, учителят може да представи червена, жълта или зелена ябълка, а детето може да възпроизведе ябълката такава, каквато то си я представя.
   Част от уникалния дизайн на работните листа в книгата за детето са изписаните наименования на изображенията и упражненията за изписване на букви по пунктир, целящи развиване на фина моторика и визуално възприемане на конкретни думи.
  • Интонация – когато се говори или чете на децата, е полезно да има смяна на трите тона на общуване – висок, умерен, нисък (близък до шептене). Децата имат различно ниво на възприемане на интонацията и използвайки и трите тона в общуването си с тях, учителят успява да достигне до всяко едно от тях. Тук е важно да отбележим, че става въпрос само за тон (височина на гласа). Емоционалното изразяване, което е важно при общуване с децата, е различно от този тон, който визираме.
  • Фонова музика – тиха, спокойна, балансираща, даваща възможност на децата да се концентрират. Препоръчваме Моцарт, тъй като музиката му е създадена в ритъм, който е еднакъв с ритъма на сърцето. Класическата музика е красота, тя действа успокоително и възпитава в естетика.
  • Атмосферата – изключително важен компонент на работната среда от гледна точка на периферната перцепция. “Play and Talk with Echo” вярва във въздействието на заобикалящата среда. Играта на топлите и ярки тонове в украсата, табла, множеството илюстровани материали, работите на децата, закачени на стената и цялостният дизайн на средата, помагат на детето да извлече информация за света около него. При изготвяне на материалите за периферна перцепция и визуализация, учителят може да ги прави цветни, говорещи сами за себе си – това е сугестията – нещо, което се запомня ненасилствено, но трайно. („Да се достигне до състояние на вдъхновение”, което да позволи ученето да се извършва в „приятна атмосфера”, из „Седемте закона на сугестопедията”, на проф. Георги Лозанов).

  Системата предлага няколко изключително ценни практически съвети като необходимостта от изграждане и следване на речник на позитивните думи. Речникът е резултат от убедеността на авторите в това, че думите са невидими стрели, които докосват нашата същност и личност и биха могли да нанесат последици за цял живот. Съществена роля в реализирането на системата и работата с децата играят думите и изразите за позитивно реинфорсиране на децата. Важен елемент от хода на педагогическата ситуация са техниките за преодоляване на естествената умора у децата. От голямо значение за успешното протичане на всяка една педагогическа ситуация е психо-емоционалното състояние, в което се намира детето. Личният комфорт (физически и умствен) е основна предпоставка за спокойно и концентрирано включване във всяка форма нa взаимодействие.

  Заключение

  Разработена на основополагащите принципи за цикличност и спираловидност, Play and Talk with Echo e система, докосваща детската емоционалност и дълбините на детското възприятие. Тематичните области във всеки следващ модул са разработени така, че да затвърдяват, разширяват и задълбочават граматичните структури и тематичните лексикални полета. Системата дава възможност на децата за усвояване на умения за общуване на чужд език, както и за поемане на голям обем от информация. Системата е уникална комбинация от подреденост и свобода, от творчество и индивидуален темп. Системата е уникална възможност за изследване на чуждия език през неповторимия и самобитен поглед и усещане на детето.

  За контакт:
  Даниела Северинова
  daniella.severinova@wondergroup.eu