Даниела Северинова разказва за своя метод за ранно чуждоезиково обучение за деца съставляващ компилация от няколко научни метода и базиран на някои елементи и принципи от сугестопедията. Детето е поставено в центъра на обучението, което е поднесено простичко и чрез игра, а учителят има свободата да избира подхода си и...

Авторката споделя реален опит и резултати от сугестопедично обучение в училищна среда. Изложението включва три части. Информацията в него може да представлява интерес за начални учители, които използват системата. Части от съдържанието му могат да бъдат полезни и за учители, които прилагат системата в различни образователни центрове за деца от...