В настоящото становище се описва експериментална работа в рамките на половин година с големи прекъсвания с момче на 5 години с ясно изразени затруднения в общуването и ученето. Постигнати са видими резултати за много кратко време чрез концертни сеанси на Моцарт и игри – детето изпитва желание да общува, гордост...

В настоящото становище се дават примери за резултатите, постигнати от деца на средна възраст между 5 и 8 години с доказани обучителни затруднения, преминали курсове по четене, писане и математика по метода на класическата Сугестопедия. Според посочените наблюдения методът довежда децата до повишаване на мотивацията, радост от ученето, отключване на...