Статията е посветена на сугестопедичните учебници по чужди езици, създадени в България през последните три години под ръководството на управителя на Фондация «Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева» Ванина Бодурова. Авторите на новите учебници по български, руски, гръцки и шведски език споделят аналитичния си и емоционален опит...

Тази лекция представя проект, чиято цел е да изследва приложимостта на науката на д-р Лозанов в преподаването на английски език за академични цели (ААЦ) в Канада. Проектът разглежда някои аспекти на ААЦ от сугестопедична гледна точка, като обръща специално внимание на ролята на физическата и човешката среда, учебната атмосфера, както...

Текстът предлага гледна точка към предизвикателствата при разгръщането на резерва и израстването на преподавателите, инициирано от работата с метода на сугестопедията. В контекста на Инициацията като ритуален преход от един социален статус в друг, преподавателят-сугестопед е разпознат като “ученик на Пътя”, изправящ се пред трансформиращи изпитания, за идентифицирането и преодоляването...

В статията са изведени практични основания за полезността на песента като метод при изучаването на чужд език. Споделя се опит в приложението на българската песен от различни жанрове в обучението по български език на чужденци и се обсъжда възможността за приложението й в разработка на сугестопедичен курс по български език...

Настоящият текст дава визия за преподавателя-сугестопед и това какво прави обучението сугестопедично през погледа на преподавател, практикуващ в сферата на чуждоезиковото обучение. Изборът да бъдеш сугестопед дава съвършено нова светлина на идеята за обучение, правейки път на позабравени общочовешки ценности и поставяйки на преден план хармонията, искреността и грижата за...