Национална научна конференция по сугестопедия 2015 – статии

Статията е посветена на сугестопедичните учебници по чужди езици, създадени в България през последните три години под ръководството на управителя на Фондация «Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева» Ванина Бодурова. Авторите на новите учебници по български, руски, гръцки и шведски език споделят аналитичния си и емоционален опит...

Тази лекция представя проект, чиято цел е да изследва приложимостта на науката на д-р Лозанов в преподаването на английски език за академични цели (ААЦ) в Канада. Проектът разглежда някои аспекти на ААЦ от сугестопедична гледна точка, като обръща специално внимание на ролята на физическата и човешката среда, учебната атмосфера, както...

Текстът предлага гледна точка към предизвикателствата при разгръщането на резерва и израстването на преподавателите, инициирано от работата с метода на сугестопедията. В контекста на Инициацията като ритуален преход от един социален статус в друг, преподавателят-сугестопед е разпознат като “ученик на Пътя”, изправящ се пред трансформиращи изпитания, за идентифицирането и преодоляването...

Тази тема ни връща към една изначална идея за общуването – чрез образи. Тя поставя изразяването на по-различно ниво, провокирайки креативността, както и смелостта да се експериментира. Дали сме готови да положим малко усилие, за да направим общуването си по-интересно, а може би и по-ефективно?...

Сугестопедията може би никога нямаше да бъде това, което е без изкуството; без креативността и красотата, които то носи. Дизайнът, днес самостоятелен сектор и част от креативните индустрии, също простира корените си през историята на изкуството. Тази презентация е един опит-предположение с какво и как дизайнът днес може да допълни...

В статията са изведени практични основания за полезността на песента като метод при изучаването на чужд език. Споделя се опит в приложението на българската песен от различни жанрове в обучението по български език на чужденци и се обсъжда възможността за приложението й в разработка на сугестопедичен курс по български език...

Един задълбочен поглед върху движението в ежедневието ни, нашето разбиране за това как то влияе на нас и на околните, и приложението му в сугестопедичните курсове от преподавателя към курсистите. Авторката изхожда от един по-глобален контекст, за да стигне до конкретни съвети от Учителя Петър Дънов. Наблегнато е на движението...

Малък разказ за малките неща, които означават толкова много за нас. За това как общата картина е много важна, но детайлите са тези, които я правят шедьовър. Авторката е оставила разказа да ни обогати без коментар и тълкуване....

В настоящото становище се описва експериментална работа в рамките на половин година с големи прекъсвания с момче на 5 години с ясно изразени затруднения в общуването и ученето. Постигнати са видими резултати за много кратко време чрез концертни сеанси на Моцарт и игри – детето изпитва желание да общува, гордост...

В настоящото становище се дават примери за резултатите, постигнати от деца на средна възраст между 5 и 8 години с доказани обучителни затруднения, преминали курсове по четене, писане и математика по метода на класическата Сугестопедия. Според посочените наблюдения методът довежда децата до повишаване на мотивацията, радост от ученето, отключване на...

Даниела Северинова разказва за своя метод за ранно чуждоезиково обучение за деца съставляващ компилация от няколко научни метода и базиран на някои елементи и принципи от сугестопедията. Детето е поставено в центъра на обучението, което е поднесено простичко и чрез игра, а учителят има свободата да избира подхода си и...

Настоящият текст дава визия за преподавателя-сугестопед и това какво прави обучението сугестопедично през погледа на преподавател, практикуващ в сферата на чуждоезиковото обучение. Изборът да бъдеш сугестопед дава съвършено нова светлина на идеята за обучение, правейки път на позабравени общочовешки ценности и поставяйки на преден план хармонията, искреността и грижата за...

Авторката споделя реален опит и резултати от сугестопедично обучение в училищна среда. Изложението включва три части. Информацията в него може да представлява интерес за начални учители, които използват системата. Части от съдържанието му могат да бъдат полезни и за учители, които прилагат системата в различни образователни центрове за деца от...