Доктор по невробиология от Георг-Август Университет, Гьотинеген, ФР Германия
Доцент по физиология от Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Благоевград
Декан на Факултет “Обществено здраве, здравни грижи и спорт” към Югозападен Университет “Неофит Рилски”
Сертифициран неврофийдбек терапевт от Институт за ЕЕГ-неврофийдбек в Мюнхен, Германия
Автор на 3 книги и десетки научни статии в областта на неврофизиологията, участие в множество национални и международни конференции
Богат терапевтичен опит в сферата на функционалните нарушения (биофийдбек терапия)– синдром на раздразненото черво (IBS), вегетативна дистония, хипертония, заекване и др.
Водещ на семинари, уебинари и обучения
Баща на 3 деца