Статията е посветена на сугестопедичните учебници по чужди езици, създадени в България през последните три години под ръководството на управителя на Фондация «Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева» Ванина Бодурова. Авторите на новите учебници по български, руски, гръцки и шведски език споделят аналитичния си и емоционален опит...

В статията са изведени практични основания за полезността на песента като метод при изучаването на чужд език. Споделя се опит в приложението на българската песен от различни жанрове в обучението по български език на чужденци и се обсъжда възможността за приложението й в разработка на сугестопедичен курс по български език...