Авторката споделя реален опит и резултати от сугестопедично обучение в училищна среда. Изложението включва три части. Информацията в него може да представлява интерес за начални учители, които използват системата. Части от съдържанието му могат да бъдат полезни и за учители, които прилагат системата в различни образователни центрове за деца от...