Даниела Северинова разказва за своя метод за ранно чуждоезиково обучение за деца съставляващ компилация от няколко научни метода и базиран на някои елементи и принципи от сугестопедията. Детето е поставено в центъра на обучението, което е поднесено простичко и чрез игра, а учителят има свободата да избира подхода си и...