В настоящото становище се дават примери за резултатите, постигнати от деца на средна възраст между 5 и 8 години с доказани обучителни затруднения, преминали курсове по четене, писане и математика по метода на класическата Сугестопедия. Според посочените наблюдения методът довежда децата до повишаване на мотивацията, радост от ученето, отключване на...