В настоящото становище се описва експериментална работа в рамките на половин година с големи прекъсвания с момче на 5 години с ясно изразени затруднения в общуването и ученето. Постигнати са видими резултати за много кратко време чрез концертни сеанси на Моцарт и игри – детето изпитва желание да общува, гордост...