В статията са изведени практични основания за полезността на песента като метод при изучаването на чужд език. Споделя се опит в приложението на българската песен от различни жанрове в обучението по български език на чужденци и се обсъжда възможността за приложението й в разработка на сугестопедичен курс по български език...