Сугестопедията може би никога нямаше да бъде това, което е без изкуството; без креативността и красотата, които то носи. Дизайнът, днес самостоятелен сектор и част от креативните индустрии, също простира корените си през историята на изкуството. Тази презентация е един опит-предположение с какво и как дизайнът днес може да допълни...