Настоящият текст дава визия за преподавателя-сугестопед и това какво прави обучението сугестопедично през погледа на преподавател, практикуващ в сферата на чуждоезиковото обучение. Изборът да бъдеш сугестопед дава съвършено нова светлина на идеята за обучение, правейки път на позабравени общочовешки ценности и поставяйки на преден план хармонията, искреността и грижата за...