Тази тема ни връща към една изначална идея за общуването – чрез образи. Тя поставя изразяването на по-различно ниво, провокирайки креативността, както и смелостта да се експериментира. Дали сме готови да положим малко усилие, за да направим общуването си по-интересно, а може би и по-ефективно?...