Текстът предлага гледна точка към предизвикателствата при разгръщането на резерва и израстването на преподавателите, инициирано от работата с метода на сугестопедията. В контекста на Инициацията като ритуален преход от един социален статус в друг, преподавателят-сугестопед е разпознат като “ученик на Пътя”, изправящ се пред трансформиращи изпитания, за идентифицирането и преодоляването...